L 1176

Loden blokgewicht van de stad Harderwijk.

De massa is 59,3 gram dat is een 1/8 pond van een pond van 492,1 gram.

Gestempeld met het wapen van Harderwijk de klimmende leeuw naar links

zonder de gouden blokjes die op het huidige wapen staan.

Op de keerzijde is ook vaag een klimmende leeuw te zien.

Diameter onder is 27 mm diameter boven is 29 mm en de hoogte is 10 mm.
Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.
Vindplaats Harderwijk.
 
Eigen collectie.


Meer info

L 1175

Loden blokgewicht van de plaats Berg en Terblijt.

De massa is 54 gram dat is een 1/8 pond van een pond van 467,6 gram.

Gestempeld met het wapen de vijfpuntige ster van de stad Maastricht met

daaronder een sleutel, het wapen van de plaats Berg en Terblijt.

Berg en Terblijt heeft een ijk gehad en hebben vermoedelijk hun gewichten in Maastricht

gekocht dat verklaart de vijfpuntige ster in combinatie met een sleutel.

De diameter onder is 26 mm en diameter boven is 22 mm en de hoogte is 10 mm.

Gegoten in een sluitgewichtbakje.

Vindplaats Berg en Terblijt 2019.

Met dank aan Jan Nijboer.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1174

Loden blokgewicht van de stad Gent.
De massa is 103,7 gram dit is een 1/4 pond van een pond van 433,9 gram.

Gestempeld met de leeuw het wapen van de stad Gent en twee bloemmotiefjes.

Het gewicht is 15/16 eeuws.

De diameter is 38,63 mm en de hoogte is 9,20 mm.

Gevonden in de jaren 70/80 van de vorige eeuw in het verdronken land van Tolseynde

dit lag ten oosten van Yerseke deze plaats is verzwolgen door het water van de

Oosterschelde door de Sint-Felixvloed van 1530 en de Allerheiligenvloed van 1532.

 

Eigen collectie


Meer info

L 1173

Loden blokgewicht van de stad Tilburg.

De massa is  54,6 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 470,5 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Tilburg en het  jaartal 1792.

De diameter onder is 27 mm en de diameter boven is 22 mm en de hoogte is 11 mm.

Gegoten in een sluit/pijlgewicht bakje.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 1168

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 478,6 gram dit is een 1 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Vaag gestempeld met het wapen van Sneek een gekroond wapenschild met

een halve adelaar  links en rechts de drie kronen en een kerf de aanduiding van 1 pond.

Gestempeld met de jaartallen 1797 - 1799 - 1801 en de initialen van de ijker WBD

deze is onbekend verder een jaartal zonder stempelveld ook 1801 wellicht opnieuw

gestempeld met een duidelijker jaartal omdat het eerste jaartal 1801 te onduidelijk is.

Diameter onder is 48,33 mm boven is 46,57 mm en dik is 24,72 mm.

Gevonden in de omgeving van Sneek.

Met dank aan Randy Deelstra.

 

Eigen Collectie.


Meer info

L 1170

Middeleeuws / Laatmiddeleeuws loden blokgewicht uit de13 eeuw.

Reliëf gegoten gewicht met kruisvormige lijnen en stippen op de bovenzijde.

De onderzijde is ongemerkt ze waren er rond en rechthoekig en vierkant.

Er zijn er maar weinig van gevonden of van bekend of aangemeld.

De massa van de gewichten is zodanig dat ze niet eenduidig aan een

bepaalde standaard toe te wijzen zijn deze heeft een massa van 334 gram.

De afmeting is 55 mm x 55 mm en de hoogte is onbekend.

Vindplaats is onbekend.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1172

Loden blokgewicht van de stad Zaltbommel.

De massa is 114 gram dat is een 1/4 pond van een pond van 469 gram.

Gestempeld met een zwaard, het wapen van Zaltbommel en het jaartal 1795.

Diameter boven is 26 mm en de diameter onder is 42 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewichtbakje.

Vindplaats omgeving Heerewaard.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1171

Loden blokgewicht van de stad Zaltbommel.

De massa is 28 gram dat is een 1/16 pond van een pond van 469 gram.

Gestempeld met een zwaard, het wapen van Zaltbommel en het jaartal (17)88.

Diameter boven is 19 mm en de diameter onder is 24 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewichtbakje.

Vindplaats omgeving Heerewaard.

 

Collectie derden.


Meer info

L 866

Laatmiddeleeuws loden blokgewicht van de stad Lille.

De massa is 15,96 gram dat is een 1/16 Parijse Mark van 244,7529 gram.

Een loden gewicht met in een reliëf gegoten lelie, het wapen van de stad Lille.

Laatmiddeleeuws, dit is de periode van 1270 / 1500.

De diameter onder is 21 mm en diameter boven 18 mm en de hoogte is 9 mm.

De vindplaats is de omgeving van Rumbeke-Roeselare.

Met dank aan Bart Meartens.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1169

Loden blokgewicht gebruikt in diverse Zuid-Hollandse steden/dorpen.

De massa is 234 gram dit is een 1/2 pond van een pond van 468 gram.

Gestempeld met ijken/wapens van drie verschillende steden/dorpen uit Zuid-Holland.

Geijkt in Rotterdam eind 18 begin 19 eeuw dit is het ronde stempelveld

daarvoor geijkt in Pijnacker dit zijn de twee stempels met het kruis op een schild

en een onbekend merk met een schild verdeelt in vier kwartieren.

Zo zie je maar weer recyclen is niet van deze tijd dat deden ze in de 18 eeuw ook al.

Vindplaats is Rhoon onder de rook van Rotterdam.

Met dank aan Henrik de Keizer.

 

Collectie derden


Meer info