L 1127

Loden blokgewicht herkomst onbekend.

Gestempeld met de letter P en de H rond de H zie je nog een parelrand

deze is niet meer leesbaar ik denk dat dit gewicht hergebruikt is.

De massa is 113,11 gram dit is een 1/4 pond.

De diameter is 30 mm en de hoogte is 17 mm.

Het gewichtje is gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is Leimuiden.

Met dank aan Hylke Roorda.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1126

Loden blokgewicht van de plaats Schoterland ( Friesland ).

Gestempeld met het wapen van Schoterland een gekroond wapenschild met zwaard

twee sterren een gebroken rad en een Bourgondische lelie en het jaartal 1747.

De massa is 119,3 gram dit is een 1/4 pond.

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 30 mm en de hoogte is 15 mm.

Het gewichtje is gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is Oosterend.

 

Eigen collectie


Meer info

L 190

Loden blokgewicht van de stad Breda en de Baronie en stad en lande van Breda.

De massa is 27,9 gram dit is 1/16 pond of een 2 lood van een pond van 469,9 gram.

gestempeld met de drie kruizen, het wapen van Breda.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 195

Loden blokgewicht van de stad Middelburg.

De massa is 466,3 gram dit is 1 pond van een pond van 467,7 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Middelburg, een burcht en de jaarletters

A-M-N-O-P-Q-R.

Vindplaats Amsterdam.

 

Eigen collectie.


Meer info

M 055

Een tekening van een ijk van op een loden blokgewicht van Oosterhout.

Het wapen van de stad Oosterhout drie liggende wassenaartjes.

Het wapen is afgeleid van het wapen van het geslacht van Polanen, een tak van het

geslacht van Wassenaar, Jan II van Polanen volgde in 1353 Willem van Duivenvoorde

(bijgenaamd Snikkerieme) op als heer van Oosterhout.

 

Bron: Tekening R.J.Holtman.

Bron: Wikipedia.


Meer info

M 054

Een tekening van een ijk van op een loden blokgewicht van Oosterhout.

Het wapen van de stad Oosterhout drie liggende wassenaartjes met de letters GZ ?

samen afgeslagen met het jaartal 1746.

Het wapen is afgeleid van het wapen van het geslacht van Polanen, een tak van het

geslacht van Wassenaar, Jan II van Polanen volgde in 1353 Willem van Duivenvoorde

(bijgenaamd Snikkerieme) op als heer van Oosterhout.

 

Bron: Tekening R.J.Holtman.

Bron: Wikipedia.


Meer info

M 053

Een tekening van een ijk van op een loden blokgewicht van Oosterhout.

Het wapen van de stad Oosterhout drie liggende wassenaartjes met de letter R.

Het wapen is afgeleid van het wapen van het geslacht van Polanen, een tak van het

geslacht van Wassenaar, Jan II van Polanen volgde in 1353 Willem van Duivenvoorde

(bijgenaamd Snikkerieme) op als heer van Oosterhout.

 

Bron: Tekening R.J.Holtman.

Bron: Wikipedia.


Meer info

L 1100

Loden blokgewicht van de stad Zierikzee.

De massa is 107 gram dit is een 1/4 pond van een handels pond van 468 gram.

Gestempeld met tweemaal de gotische Z dit staat voor Zierikzee.

De diameter is 31,1 mm en de hoogte is 4,3 mm.

Vindplaats Dongen.

Met dank aan Marcel van Hest.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1098

Loden blokgewicht van de stad Oosterhout.

De massa is 55 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 469 gram.

De diameter boven is 39,8 mm en de hoogte is 10 mm.

Gestempeld met het jaartal 1746 en daarna is het jaartal 1747 er overheen geslagen

verder het wapen van de stad Oosterhout drie liggende wassenaartjes.

Het wapen is afgeleid van het wapen van het geslacht van Polanen, een tak van het

geslacht van Wassenaar, Jan II van Polanen volgde in 1353 Willem van Duivenvoorde

(bijgenaamd Snikkerieme) op als heer van Oosterhout.

Bron: Wikipedia.

Vindplaats omgeving Dongen.

Met dank aan Marcel van Hest.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1102

Loden blokgewicht herkomst onbekend.

De massa is afwijkend namelijk 290 gram.

Aan de bovenkant sporen van een ijzeren greepje verder geen kenmerken.

De diameter is 37,7 mm en de hoogte 25,9 mm.

Je kunt je ook afvragen of dit een gewichtje is in de zin van meten en wegen.

Vindplaats het Brabantse land.

Met dank aan Marcel van Harst.

 

Collectie derden.


Meer info