L 022

Loden blokgewicht

17 / 18 eeuws, de massa is 115 gram = 1/4 pond

Stempel met de jaarletter L

Gevonden in Dordrecht rond 1975

Gegoten in een sluitgewicht bakje

 

Eigen collectie


Meer info

L 023

Loden blokgewicht Delft

17 / 18 eeuws, de massa is 56,8 gram = 1/8 pond

Stempel met jaarletter I + wapen van Dordrecht

Gegoten in een sluitgewicht bakje

Gevonden in Dordrecht in de Kloostertuin nabij het Scheffersplein

 

Eigen collectie


Meer info

L 052

Loden blokgewicht  Rhijnland

Vermoedelijk Delft  zie ook L 489

17 eeuws, de massa is 462,1 gram = 1 pond

Gevonden omgeving Delft

Geijkt met diverse jaarletters H - I - K - L - M - N - C - B - G

De kerf staat voor 1 pond

 

Eigen collectie


Meer info

L 058

Loden blokgewichtje Leiden / Rhijnland

17 eeuws, de massa is 54 gram = 1/8 pond 

Diverse jaarletters + cijfers

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje

 

Eigen collectie


Meer info

L 061

Loden blokgewicht Rhijnland 

De massa is107,2 gram Stempel jaartal (..) 34 + letters NB

Andere stempel letters AVB jaartal (..0 ) 2

de NB & AVB staat vermoedelijk voor de letters van de achternaam

van de Baljuwen en Dijkgraven van Rhijnland

Nicolaas van den Brouckhorst 1624 - 1636  ( NB )

Amelis van den Brouckhorst  1624 - 1636  ( AVB )

Gevonden in Ter Aar

 

Eigen collectie


Meer info

L 062

Loden blokgewicht Leerdam

16/17 eeuws, de massa is 457,3 gram

Stempel + jaarletter G

Gevonden in Ter Aar

Gegoten in een sluitgewicht bakje

 

Eigen collectie


Meer info

L 076

Loden blokgewicht van Dordrecht

14/15 eeuw, de massa is 57,9 gram = 1/4 Mark

Een achtlobbig gewicht. stempel het gekroonde wapen van Dordrecht

Links en rechts van de balk staan twee klimmende griffioenen

Gegoten in een laatmiddeleeuws sluit/pijlgewicht bakje

Met dank aan R.J Holtman

 

Collectie derden


Meer info

L 183

Loden blokgewicht Dordrecht

14/15 eeuws, de massa is 116 gram = 1/2 Mark

Achtlobbig gewicht stempel Dordrecht + Gotische jaarletter W of M

Links en rechts van de balk staan twee klimmende griffioenen

Gegoten in een Middeleeuws sluitgewicht bakje

Zie ook L 357 en L 359

Vindplaats Dordrecht

Met dank aan Denie Dijs

 

Eigen collectie


Meer info

L 212

Loden schijfgewicht Gorinchem

17 eeuws, de massa is 114,1 gram = 1/4 pond

Jaarletters 9 of 6 - 16 of 91 - 10 of 01 andere weggeslagen

Vindplaats Volkstuinen Dalemwal te Gorinchem

 

Eigen collectie


Meer info

L 282

Loden blokgewicht Leiden

17 eeuw, de massa is 113 gram = 1/4 pond

Jaartal 33 ( 1633 )  de B is de initiaal van de Schout

Willem de Bont 1619 - 1646

Gegoten in een sluitgewicht bakje

Vindplaats Alphen aan de Rijn

Met dank aan Ilona Cassola

 

Eigen collectie 


Meer info