L 803

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 243,1 gram dat is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Bolsward de dubbelkoppige adelaar in parelrand

16/17 eeuws gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Diameter boven 38,0 mm diameter onder 43,0 mm en de hoogte is 19,0 mm.

Vindplaats omgeving Franeker.

Met dank aan Aggy.

 

Collectie derden.


Meer info

L 804

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 116,00 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klok het wapen van Franeker met het jaartal 1767.

Diameter onder 33 mm diameter boven 27 mm en de hoogte is 13 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Tzummarum najaar 2014.

Met dank aan Maarten Borst.

 

Collectie derden.


Meer info

L 813

Loden blokgewicht.

De massa is 56,83 gram dat is 1/8 pond.

Gestempeld met de jaartallen 1806 en 1811.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Vermoedelijk een Friese bodemvondst.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.


Meer info

L 814

Loden blokgewicht van Frisia

De massa is 119,9 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

FRISIA met het jaartal (1)727 en twee naar links gaande leeuwen.

Geijkt door de landschapsijker of ijkmeester-generaal in Friesland.

1702 - 1729 was Martinus Simonsz  landschapsijker / ijkmeester-generaal in Friesland.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.


Meer info

L 815

Loden blokgewicht van de stad Dokkum

19 eeuws, de massa is 1466 gram dat is een 3 ponder van het Trooise pond

van 492 gram, aangeduid met de 3 kerven verder een jaartal 18(..) en gestempeld

met het wapen Dokkum een wassende maan met daaronder de drie sterren.

Gegoten in een sluitgewicht bak.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.


Meer info

L 820

Loden blokgewicht van Schoterland / Heerenveen.

De massa is 237,7 gram dat is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Schoterland en met het jaartal 1763.

De ijkmeester in 1763 was Jacob Ysaaks.

Er was maar 1 ijker voor alle maten en gewichten in Schoterland.

en hij resideerde in Heerenveen.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.


Meer info

L 847

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 59 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een ovaal stempelveld met parelrand met de letters H B ..

De H is de initiaal van de ijker de B staat voor Bolsward de letter rechts van de B is

weggeslagen door het familiewapen van de familie Camminga boven de H staat

een 1 rechts daarvan vaag een 6 onder de H een 5 en rechts daarvan een 7

dus komen we uit op het jaartal 1657 Camminga was herenboer op Ameland.

Vindplaats omgeving Bolsward.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 853

Loden blokgewicht van Rauwerderhem ( Fries: Raarderhim ).

De massa is 115 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een gekroond wapen met twee sleutels van de voormalige

gemeente Rauwerderhem en een onduidelijk stempel met vermoedelijk ook

twee gekruiste sleutels verder drie jaartallen 1761 - 1767 - en 1769 in deze jaren

is het gewicht ter ijking aangeboden.

De gewichten van Rauwerderhem werden geijkt door de generale landschapsijker.

Claes Aukes van Tuinen 1744 / 1785  hij ijkte de gewichten van de grietenijen

Oost Stellingwerf, Leeuwarderadeel, Achtkarspelen,Smallingerland en Rauwerderhem

omdat deze geen eigen ijker hadden, maar het is ook bekend dat er in 1763 een

ijker is aangesteld in Rauwerderhem nl. Leffert Oosterholt.

Diameter boven 30 mm diameter onder 35 mm en de hoogte is 15 mm.

Vindplaats omgeving Heerenveen.

Met dank aan Harry Donker.

 

Collectie derden.


Meer info

L 864

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 247,6 gram dat is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Sneek met in de kroon het jaartal 1734.

Links de Adelaar en rechts de drie kronen In het wapen een afkeurings pons / teken.

Diameter onder 41,93 mm en de diameter boven 34,87 mm en de hoogte is 19,72 mm.

Met dank aan René Bootsma..

 

Eigen collectie.


Meer info

L 865

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

16 eeuws vanaf het begin van de 17 eeuw had Sneek een gekroond wapen

op hun gewichten, gestempeld met het ongekroonde wapen van Sneek, zie ook L 353

Links de adelaar en rechts de drie kronen waarvan er twee nog zichtbaar zijn

Diameter onder 34 mm diameter boven 26 mm en de hoogte is 16 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De massa is 126,06 gram iets te zwaar voor een 1/4 pond.

Vindplaats Grote Wierum ( buurtschap ).

Met dank aan  Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.


Meer info