L 867

Loden blokgewicht van Tytsjerksteradiel.

De massa is 60,4 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1761 ondersteboven afgeslagen, verder het

familiewapen van Hendricus Wiardus van Altena een schild met schuine balk en op de balk drie vogels met linksonder en rechtsboven een klavertje drie.

Hendricus Wiardus van Altena was grietman van Tytsjerksteradiel.

De grietmannen en rechters zorgden voor het bestuur en de rechtspraak

in de Friese grietenijen, de voorloper van de huidige plattelands burgemeester.

Diameter boven 22,92 mm  diameter onder 25,64 mm en de hoogte is 12,98 mm.

Vindplaats omgeving Buitenpost.

Met dank aan Sjoerd Kloosterman & Ypie van der Meulen.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 869

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden

17 eeuws, jaartal (1) 677 met huismerk van Simon Abrahams de ijker van de stad.

Gestempeld met de klimmende Leeuw van Leeuwarden met het jaartal (1)676.

De massa is 55,9 gram dat is een  1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Diameter onder 27,43 mm diameter boven 24,80 mm en de hoogte is 10,78 mm.

Vindplaats omgeving Buitenpost.

Met dank aan Sjoerd Kloosterman & Ypie van der Meulen.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 870

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

17 eeuws, jaartal 1670 met huismerk van Simon Abrahams de ijker van de stad.

Gestempeld met de klimmende leeuw van Leeuwarden en het jaartal 1668.

Hieruit mag je opmaken dat het wapen van Leeuwarden over een langere

periode in gebruikt is geweest.

De massa is 59,1 gram dat is een  1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Diameter onder 28,71 mm diameter boven 25,36 mm en de hoogte is 11,00 mm.

Vindplaats omgeving Buitenpost.

Met dank aan Sjoerd Kloosterman & Ypie van der Meulen.

 

Eigen collectie


Meer info

L 879

Loden blokgewicht.

De massa is 114,5 gram dat is een 1/4 pond.

Gestempeld met de initialen R R (onbekend).

Diameter boven 25,37 mm diameter onder 28,90 mm en de hoogte is 18 ,00 mm.

Een Friese bodemvondst.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Met dank aan Dhr. L.J. Haak.

 

Collectie derden.


Meer info

L 885

Loden blokgewicht van de stad Harlingen.

De massa is 252,4 gram dit is een 1/2 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1793 en het wapen van de stad Harlingen.

De diameter onder is 38 mm en de diameter boven is 30 mm en de hoogte is 25 mm.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 890

Een loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 119,7 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Dokkum een wassende maan met drie sterren.

Diameter onder 32,5 mm en diameter boven 23,92 mm en de hoogte is 17,02 mm.

Met dan aan Dhr. L.J.  Haak.

 

Collectie derden.


Meer info

L 891

Loden blokgewicht van Westdongeradeel

De massa is 60,2 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Westdongeradeel.

En de jaartallen 17(7)3 - (1)778 - 1776 en 17(..).

Diameter 26,37 mm en de hoogte is 11,26 mm.

Met dank aan Dhr. L.J. Haak.

 

Collectie derden.


Meer info

L 892

Loden blokgewicht van de stad Ijlst

De massa is 480,5 gram dat is 1 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Ijlst een zeilschip met de initialen JWO

deze staan voor de ijker Jan Walles Oppedijk verder het jaartal 1765.

Diameter boven 41,50 mm en de diameter onder 48,30 mm en de hoogte is 29,86 mm.

Met dank aan dhr. J Henstra.

 

Collectie derden.


Meer info

L 893

Loden blokgewicht van Kollumerland.

De massa is 124,2 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een wapenschild met daarin de ster van Kollumerland en de initialen

R D die staan vermoedelijk voor de ijker Ryurd Dircks.

Diameter 30,30 mm en de hoogte is 14,85 mm.

Met dank aan dhr. J. Henstra.

 

Collectie derden.


Meer info

L 894

Een loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 62,4 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Dokkum een wassende maan met drie sterren.

Verder het jaartal 1804 dat is het jaar dat het gewicht werd aangeboden bij het ijk.

Diameter onder 28,77 mm en diameter boven 23,95 mm en de hoogte is 11,78 mm.

Met dan aan dhr. J. Henstra.

 

Collectie derden.


Meer info