L 928

Loden blokgewicht van Friesland.

De massa is 233 gram dit is een 1/2 ponds gewicht van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1657 en een wapen wat gebruik werd door de

landschapsijker / ijkmeester-Generaal een gekroond wapenschild met daarop

twee boven elkaar staande gaande leeuwen naar links, met de initialen F-S in de kroon.

Verder ook nog een huis/handmerk van Funger Sickens dit verklaart de F-S

De landschapsijker / ijkmeester-generaal ijkte de gewichten van de gepriviligeerde

waagen in de Grietenijen deze hadden wel een waag maar geen ijker dus kwam hier

de landschapsijker / ijkmeester-generaal de maten en gewichten ijken.

Tussen 1656 en 1664 was de ijker Funger Sickens aangesteld als landschapsijker.

Diameter onder 38 mm en de diameter boven 30 mm en de hoogte is 17,5 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje, vindplaats omgeving Noardbergum / Kuikhorne.

Met dank aan Bart Feenstra.

 

Collectie derden.


Meer info

L 931

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 121,8 gram dat is een 1/4 pond van een Troois pond van 492 gram.

Het gewicht is 16/17 eeuws en gegoten in een sluit/pijlgewicht bakje

gestempeld met een naar rechts klimmende leeuw het wapen van de stad Leeuwarden

in een gelobd stempelveld de stempelsnijder is vergeten de leeuw in spiegelbeeld

te snijden hij hoort naar links te klimmen deze fout kwam wel vaker voor.

Diameter onder 33,08 mm en de diameter boven 28,39 en de hoogte is 16,33 mm.

Met dank aan Freek Wildeboer.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 933

Loden blokgewicht van Haskerland

De massa is ongeveer 58 gram dan is dit is een 1/8 pond

gestempeld met een gekroond wapen met daarop een springende haas

het wapen van Haskerland en verder het jaartal 1607

Diameter 25,4 mm en de hoogte is 11,5 mm

 

Collectie derden


Meer info

L 940

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 115,7 gram dat is 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Jaartal 1616  met huismerk van Pieter Nannes hij is geboren in 1573

zijn vroegste merk dat bekend is komt uit 1604.

Gestempeld met klimmende Leeuw van Leeuwarden.

Boven de Leeuw staat het jaartal 1609 d.w.z. dat dit stempel nog lang is door gebruikt.

Diameter onder 33 mm en de diameter boven is 27 mm en de hoogte is 15 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Gevonden omgeving Drachten.

Geschonken door Sipke Bouwmeester.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 944

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 234 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Stempel Wapen Dokkum een wassende maan met daaronder de drie sterren.

Diameter onder 39 mm en de diameter boven is 30 mm.

Het is gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De ploeg heeft hier en daar zijn sporen achtergelaten daardoor is het gewicht te licht.

Vindplaats Driezum ( Friesland ).

Met dank aan Hendrik Hekstra.

 

Collectie derden.


Meer info

L 946

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 122,5 gram dat is een 1/4 pond.

Stempel onbekend, mogelijk een onbekend Fries merk word verder onderzocht.

Diameter onder 32,8 mm en de breedte boven 25,92 mm en de hoogte is 16,07 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Vindplaats Oldemarkt.

Met dank aan Dhr. Zandstra.

 

Collectie derden.


Meer info

L 947

Loden blokgewicht van Friesland.

De massa is 118 gram dat is een 1/4 pond.

Gezien de massa kan het geen Brabants 1/4 pondje zijn ook Antwerpen valt af.

Gestempeld met de initialen R handje K en het jaartal 1749.

Ik weet zeker dat dit een Fries gewicht is vermoedelijk van een herenboer of grietman

geweest het handje kan een onderdeel zijn van een familie wapen dit word verder onderzocht.

Diameter onder 35,18 mm en de diameter boven 30,69 mm en de hoogte is 14,06 mm.

Vindplaats Oldemarkt.

Met dank aan Dhr. Zandstra.

 

Collectie derden.


Meer info

L 967

Loden blokgewicht van de plaats Haskerland.

De massa is 117,8 gram dit is 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de rennende haas het wapen van Haskerland en het jaartal 1818 ?.

Diameter 31,2 mm en de hoogte is 16,76 mm.

Deze gewichten zie je niet zoveel.

Met dank aan Dick Eekhof.

 

Collectie derden.


Meer info

L 969

Loden blokgewichtje van de stad Leeuwarden.

De massa is 3,2 gram dit is een1/4 lood of een 1/128 pond van een pond van een

Troois pond van 492 gram, gestempeld met de klimmende leeuw van Leeuwarden

en het jaartal 1650 links onder van de leeuw staat de letter I en rechts onder de letter A

dit zijn de initialen van de ijker Jelle Annes op 28 oktober 1641 is hij burger geworden

van de stad Leeuwarden komende van Dokkum hij was tinnegieter/ijker en op de

keerzijde staat een onbekend huismerk, zie ook L 1333 en L 710.

Met dank aan S v/d Weide.

 

Collectie derden.


Meer info

L 971

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 230,9 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een klimmende leeuw en de jaartallen 1805 en 1807.

Diameter onder is 40,1 mm en de diameter boven is 33,2 mm en de hoogte is 20,4 mm.

Het gewicht is gegoten in een sluitgewichtbakje.

Met dank aan Symen v/d Berg.

 

Eigen collectie.


Meer info