L 972

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 59,2 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klok het wapen van Franeker in parelrand met

de initialen P A, het gewicht is 16 eeuws.

Het gewicht is aan de rand van de onderkant rondom gesnoeid.

Diameter onder is 27,2 mm en de diameter boven is 23,4 mm en de hoogte is 12,0 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Met dank aan Symen v/d Berg.

 

Eigen Collectie.


Meer info

L 973

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 28,3 gram dit is een 1/16 pond van een Troois pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Sneek links de halve adelaar.

en rechts de drie kronen met in de kroon de initialen JH of IH en het jaartal 16.4 of 164.

Diameter onder is 20,5 mm en de diameter boven is 20,0 mm en de hoogte is 8,4 mm.

Met dank aan Symen v/d Berg.

 

Eigen Collectie.


Meer info

L 980

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 240 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Sneek een gekroond wapenschild met

een halve Adelaar  links en rechts de drie kronen.

Het gewicht was na het gieten te zwaar er is toen met een guts aan de onderkant

materiaal verwijderd ( gesnoeid ) om hem op de goede massa te verkrijgen.

Met dank aan Hillebrand Komrij.

 

Collectie derden.


Meer info

L 984

Loden blokgewicht.

De massa is 121 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1508 daarvoor is het gewicht met een loden prop opnieuw

op massa gemaakt, vaag is daarop nog een ander niet te lezen stempel/jaartal te zien.

Gezien het stempelveld is het een 100% Fries gewicht maar van welke plaats ??.

De diameter boven is 26 mm en de diameter onder is 29 mm en de hoogte is 31 mm.

De vindplaats is "de Friese Meren"

Met dank aan Piet Bouma.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1000

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 237,7 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de dubbel-koppige adelaar met daaronder de letters I A

dit zijn de initialen van de ijker Jan Alberda verder de jaartallen 1785 - 1787 - 1789

1791 - 1793 hieruit blijkt dat er in Bolsward om de twee jaar werd geijkt.

Diameter onder 41 mm en de diameter boven is 38 mm en de hoogte is 19 mm.

Met dank aan Marcel Kruit.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 1015

Loden blokgewicht herkomst onbekend.

De massa is 58 gram dit is een 1/8 pond.

Gestempeld met de initialen HB ( nog onbekend ).

en het jaartal 1777 over een ouder jaartal geslagen.

Diameter 30 mm en de hoogte is 9 mm.

Vindplaats omgeving Eastermar.

Met dank aan Bronszoeker.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1034

Loden blokgewicht van de plaats Idaarderadeel.

De massa is 114,4 gram is 1/4 pond.

Diameter onder is 32,6 mm en de diameter boven is 29,6 mm is hoog 15,1 mm.

Jaartal 1763 over een ouder jaartal heengeslagen

Het wapen van Idaarderadeel twee wassende manen met de ruggen tegen elkaar

afgeslagen op de bovenzijde en onderzijde van het gewicht.

verder de initialen RW (onbekend ) zie ook het blokgewicht  L 569.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 1035

Loden blokgewicht van Frisia

Van de landschapsijker of ijkmeester-generaal in Friesland.

Deze ijkte de gewichten in de dorpen / steden en grietenijen die geen eigen

ijker hadden. De ijkmeester was Jan van der Veld  ( 1786 / 1812 ).

Het was een 1/4 pond helaas heeft de ploeg er wat vanaf gesnoept.

Het gewicht is in een matige staat maar toch geplaatst vanwege zijn stempels.

Gestempeld met het wapen de twee gaande leeuwen van de ijkmeester-generaal.

Tevens gestempeld met het wapen van Baarderadeel een gekroond en gedeeld

wapenschild links de halve adelaar met rechts twee sterren. Deze combinatie

maakt het gewicht bijzonder verder gestempeld met de jaartallen 178.. - 1789 en 1793.

 

Eigen Collectie.


Meer info

L 1036

Loden blokgewicht van de provincie Friesland.

De massa is 244,3 gram dit is een 1/2 pond van een Troois pond van 492 gram.

Gestempeld met de klimmende leeuw in parelrand dit is het merk

van de Staten van Holland en is 16 eeuws, jaartal is helaas onleesbaar.

Diameter onder is 40 mm diameter boven 34 mm en de hoogte is 21 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Een Friese bodemvondst.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 1051

Loden blokgewicht van de plaats Barradeel.

De massa is 60,6 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 492 gram.

Een gekroond wapen met drie kepers/chevron en het jaartal 1747, dit is

het wapen van de  familie Haersolte deze familie komt uit de kop

van Overijssel, Zwolle en Vollenhoven, een tak van deze familie is in

west Friesland terecht gekomen door een huwelijk met

Riena Allegonda van Camstra in 1700, Rutger van Haersolte was

Grietman van Barradeel in de periode 1704-1753.

De diameter is 30,35 mm en de hoogte is 8,62 mm.

Een terpvondst in Berlikum in 1985.

Met dank aan Frans Vijver.

 

Eigen collectie.

 


Meer info