L 1062

Loden blokgewicht van Schoterland en Weststellingwerf.

De massa is 235,5 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Schoterland en het jaartal 1792.

Daarna hergebruikt in 1793 en gestempeld met WS dit staat voor Weststellingwerf.

Recyclen deed men toen ook al, dat is echt niet van deze tijd.

De diameter boven is 35 mm en de diameter onder is 40 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Nijheholtpade.

Met dank aan Mischa Schavemaker.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1071

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 240 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het Wapen Dokkum een wassende maan met daaronder drie

sterren en het jaartal 1807,de ijker is Douwe Eisma 1807-1810 hij ijkte de gewichten

en de ellen van de stad Dokkum, zijn beroep was koperslager.

Diameter onder is 40,3 mm en de diameter boven is 30,21 mm en de dikte is 21,52 mm.

Gegoten in een sluitgewichtbakje.

Met dank aan Gosse v/d Veen.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1072

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

Gestempeld met en de klimmende Leeuw van Leeuwarden en het jaartal (16)72 en het

huismerk van Simon Abrahams, hij was ijker en tinnegieter van de stad Leeuwarden en

gehuwd in 1668 met Imckien Freerx en in 1687 is hij olderlingh geworden

bij de kerkraad van Leeuwarden.

De massa is 60,5 gram dat is 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Diameter onder is 23,32 en de diameter boven is 27,15 mm en de dikte is 11,73 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Gosse v/d Veen.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1126

Loden blokgewicht van de plaats Schoterland ( Friesland ).

Gestempeld met het wapen van Schoterland een gekroond wapenschild met zwaard

twee sterren een gebroken rad en een Bourgondische lelie en het jaartal 1747.

De massa is 119,3 gram dit is een 1/4 pond.

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 30 mm en de hoogte is 15 mm.

Het gewichtje is gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is Oosterend.

 

Eigen collectie


Meer info

L 1141

Loden schijgewicht van de stad Harlingen.

De massa is 7,2 gram dit is een 1/2 lood of een 1/64 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Leeuwarden en het jaartal 1772.

De diameter is 23,89 / 26,39 mm.

Met dank aan Roelf Lubbers.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1142

Loden blokgewicht van Schoterland.

De massa is 58,7 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Schoterland en het jaartal 1769.

De ijker was Jacob Ysaaks hij ijkte van 1763 tot 1803 de gewichten in Schoterland.

De diameter onder is 27,8 mm en diameter boven is 23,5 mm en de dikte is 11,5 mm.

Vindplaats omgeving Heerenveen.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1145

Een loden blokgewicht van de grietenij Menaldumadeel.

De massa is 122,3 gram dit is een 1/4 pond van een pond van 492 gram.

Het gewicht is gestempeld met twee onleesbaar gekroonde wapens en de jaartallen

1745 en 1..46 verder de letters MD wat staat voor Menaldumadeel

en in de letters MD staan de initialen van de ijker S W ( onbekend ).

De diameter onder is 34,5 mm en de diameter boven is 31 mm en de dikte is 13,5 mm.

De vindplaats is omgeving Dronrijp.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1154

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa 116,7 gram dit is een 1/4 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1631 en de klimmende leeuw van Leeuwarden

en het huismerk van Pieter Nannes.  

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 27 mm en de dikte is 16 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is omgeving Buitenpost.

Geschonken door de familie van Luit Kloosterman.

 

Eigen collectie.                                                                                                    


Meer info

L 1155

Loden blokgewicht van de stad Harlingen.

De massa is 90 gram dit is erg licht voor een 1/4 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1797 en het wapen van Harlingen.

Diameter onder 33 mm en de diameter boven 28 mm en de hoogte is 16 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats de Mieden tussen Kootstertille en Buitenpost.

Geschonken door de familie van Luit Kloosterman.

 

Eigen Collectie.


Meer info

L 1156

Loden blokgewicht van de stad Ijst.

De massa is 237,9 gram dit is een 1/2 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1777 en een stempel met het gekroonde wapen van Ijlst.

De diameter onder is 40 mm en de diameter boven is 32 mm en de dikte is 22 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is de omgeving van Buitenpost.

Geschonken door de familie van Luit Kloosterman.

 

Eigen collectie.


Meer info