L 1366

Loden blokgewicht van de stad Zaltbommel.

De massa is 115,1 gram dat is een 1/4 pond van een pond van 469 gram.

Gestempeld met een schild met daarop een zwaard geflankeerd door twee rozen

dit is het wapen van Zaltbommel verder het jaartal 1807 dit is het jaar van de ijking.

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 26 mm en de hoogte is 16 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is Zaltbommel.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 1363

Loden blokgewicht van de stad Bergen op Zoom.

De massa is 55,59 gram is een 1/8 pond van 469,4 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Bergen op Zoom en is 16 eeuws.

De diameter boven is 25 mm en de diameter onder is 27 mm en de hoogte 12 mm.

Het gewicht heeft een zwaar leven gehad, is afgekeurd d.m.v het wapen te doorboren.

Vindplaats, verdronken dorp Nieuwlande dorp in het verdronken land van Reimerswaal

verzwolgen door de Sint-Felixvloed in 1530 en/of de Allerheiligenvloed van 1532.

Deze vondst is van voor 1991.

 

Met dank aan Jules van der Vleuten.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1365

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 15 gram dat is een 1/32 pond of 1 lood van het Trooise pond van 492 gram

Gestempeld met het wapen van Bolsward de dubbelkoppige adelaar met in de kroon

het jaartal 1626 en S C dit zijn de initialen van de ijker Sioucke Cornelis.

De diameter onder is 17 mm en de diameter boven is 14 mm en de hoogte is 6 mm.

Het gewichtje is gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Workum.

Met dank aan Hessel Tot.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1364

Loden blokgewicht herkomst onbekend.

De massa is 243 gram dit is een 1/2 pond.

Gestempeld met een onbekend wapen in fijne parelrand het gewicht is van rond 1600.

De diameter onder is 40 mm en de diameter boven is 35 mm en de hoogte is 21 mm.

Het gewicht is gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is het eiland Texel.

Met dank aan Hessel Tot.

 

Collectie derden.


Meer info

Massa,s die gebruikt werden in de provincie Groningen.

Bekend is dat er in Groningen Stad al in 1160 haver werd gewogen.

In die tijd werden er dus al maten en gewichten in de stad gebruikt.

Men gebruikte het Keulse pond van 468 gram tot 1702, waarna men

overging op het Trooise pond van 492 gram, volgens een besluit uit 1701.

Ook gebruikte men in de stad Groningen een spekpond van 543 gram.

In het Groningse Zeven Karspelen echter werd het Trooise pond niet ingevoerd

en gebruikte men voor het wegen een Keuls pond van 462 gram (in plaats van 468 gram).

Daarnaast gebruikte men ook nog een licht pond van slechts 433 gram.

Hetgeen zal voor veel verwarring gezorgd hebben.

Vanaf 1700 werden in Groningen de loden gewichten definitief vervangen door koperen.


Meer info

L 1362

Loden blokgewicht van de stad Antwerpen.

De massa is 58,52 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 470 gram.

Gestempeld met een handje, van de stad Antwerpen in een driepas 15/16 eeuws.

Vindplaats, verdronken dorp Nieuwlande , dorp in het verdronken land van Reimerswaal

verzwolgen door de Sint-Felixvloed in 1530 en/of de Allerheiligenvloed van 1532.

Deze vondst is van voor 1991 en gegoten in een afgekeurd sluitgewicht bakje.

De diameter onder is 27 mm en de diameter boven is 23 mm en de hoogte is 12 mm.

Met dank aan Jules van der Vleuten.

 

Collectie derden.


Meer info

L 762

Malletje voor een blokgewichtje te gieten, zie ook L 1361.

Een bronzen malletje gevonden met het blokgewichtje er nog in.

De massa van het gewichtje is 11,8 gram dit is 1 lood of een 1/32 pond.

Messing heeft een hogere smelt waarde dan lood de ruimte verklaart het verschil.

Met dank aan Jan Notté.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1361

Malletje voor een loden blokgewicht, zie ook L 762.

De massa is incl. de mal 105 gram.

Gegoten in afgekeurd/versleten huis van een 8 looden sluitgewicht.

De sponning van de deksel is nog duidelijk te zien op de rand van het bakje/huis.

Het zou een gewichtje moeten worden van 1/8 pond ongeveer 58 gram

uitgaande van het Brabantse pond van 470,5 gram.

Het ijzeren krukje is typisch voor Limburgse gewichten.

De mal is vermoedelijk te warm geweest toen men dit gewichtje goot

en is daardoor blijven plakken in de mal, het is een mooi voorbeeld van hoe men

loden blokgewichten goot in afgekeurde/versleten sluit/pijlgewicht bakjes.

Gevonden in een context van 16/17 bijvondsten, vindplaats omgeving Riethoven.

Met dank aan Ed Swarts.

 

Collectie derden.


Meer info

L 444

Loden blokgewicht van de stad Venlo.

De massa is 108 gram dit is een 1/4 pond.

In Venlo hanteerde men het lichte pond van 467 gram.

Een ijzeren krukje wat typisch is voor de Limburgse gewichten.

Gestempeld met het wapen van Venlo en de jaarletter F.

Met dank aan Ed Swarts.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1359

Middeleeuws / Laatmiddeleeuws gewicht 13 eeuws.

Reliëf gegoten gewicht met kruisvormige lijnen en stippen op de bovenzijde.

De onderzijde is ongemerkt ze waren er rond en rechthoekig en vierkant.

Er zijn er maar weinig van gevonden of van bekend of aangemeld.

De massa van de gewichten is zodanig dat ze niet eenduidig aan een

bepaalde standaard toe te wijzen zijn deze heeft een massa van 36,53 gram.

De diameter is 30 mm.

De vindplaats is omgeving van Doesburg Gld.

Met dank aan Arjan Wielinga.

 

Collectie derden.


Meer info